• Likvidace odpadůLikvidace odpadů

  Poskytujeme služby komplexního řízení odpadového hospodářství. Zkušený, a pravidelně školený tým KLIO, s.r.o. je tak připraven převzít plnou odpovědnost za způsob nakládání s odpady ve vaší firmě. Zajistíme všechna potřebná povolení, zpracujeme veškerou administrativu, včetně ročních hlášení, podle příslušných legislativních norem.

  Čtěte dále »

 • Likvidace odpadních vodLikvidace odpadních vod

  Provozuje chemicko-technologickou čističku odpadních vod. Základní činností čističky je čištění všech druhů odpadních vod, a následná úprava a likvidace kapalných odpadů. Samozřejmostí je vlastní doprava nerezovou sací cisternou v provedení ADR pro přepravu agresivních a nebezpečných tekutých látek a kalů, díky které jsme schopni našim zákazníkům poskytnout rychlé a profesionální služby.

  Čtěte dále »

 • Sanace a likvidace azbestuSanace a likvidace azbestu

  Za dobu své působnosti se naše společnost stala předním odborníkem na problematiku likvidace azbestu, který patří do skupiny karcinogenních látek. Díky dlouholetým praktickým zkušenostem s demontáží azbestů jsme schopni navrhnout optimální postupy odborné sanace a likvidace azbestového nebezpečí. Sanace a likvidace azbestů provádíme po celé České republice.

  Čtěte dále »